การชำระเงินและยืนยัน

รับชำระเงิน โดย โอนผ่านบัญชีธนาคาร

เมื่อลูกค้าโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานผ่านทางไลน์ไอดี 0811933319 หรือกรอกฟอร์มแจ้งการชำระเงินด้านล้าง ข้อมูลบัญชีรับชำระเงินจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

[contact-form to=’[email protected]’ subject=’ยืนยันการชำระเงิน’][contact-field label=’ชื่อผู้โอน’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’โทรศัพท์’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’อีเมล์’ type=’email’/][contact-field label=’หมายเลขอ้างอิง’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’เวลาโดยประมาณ’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’หมายเลขการสั่งซื้อ’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’บันทึกเพิ่มเติม’ type=’textarea’/][/contact-form]